Strategi och målsättning

Strategi och målsättning 2017-11-16T12:45:11+00:00

Börs-PPM-Optimeringar samt Teknisk Analys

Några enkla målsättningar samt andra något mer implicita.

Vara bättre än den svenska börsen, dvs Stockholmsbörsen

De första 22 månaderna indikerar att BörsOpt har haft en uppgång på c:a 70 % mot Stockholmsbörsens c:a 23 %.

Dvs slår börsen med c:a 47 % under denna period!

Strategi, dvs hur uppnå detta?

Enkelt uttryck i två ord – ”hårt arbete” och följa den linje man slagit in på.

Har man en policy om att sälja en aktie vid en nedgång på X % – så gör man det. Likaledes går man in och köper vid en uppgång. På lång sikt spelar även nedgångar sin roll – då man ju kan köpa billigt (kunde man pricka in dalarna för köp och sedan topparna för sälj – vore ju lyckan gjord!!)

För att ha en bas har vi placerat medlen i olika världsdelar och därmed i olika valutor.

De vi för närvarande har är SEK, EUR, USD och YEN. På detta sätt skyddar vi den svenska valutan som ju är en liten spelare på världens plan. När det blir oroligt tenderar placerare att ty sig de stora valutorna och med vår filosofi, följer vi bra med, när så sker.

Följa och studera de aktörer som påverkar börsutvecklingen – vi talar om börs/företagsanalytiker, företag och människor som enbart ägnar sig åt detta geschäft. Vi själva måste hänga med i utvecklingen genom enskilda studier av de verktyg som står till förfogande samt dagligen läsa och hålla oss uppdaterade med vad som händer i vår omvärld och agera därefter.

Tekniker: Bland de olika modeller som står till buds i beslutsfattandet, används bl a att vi  ”väger” de olika alternativen var månad för att ge utrymme för de alternativ som visar bästa utvecklingen. Vi använder oss av glidande medelvärden för att identifiera uppgångar respektive nedgångar. Gör att vi inte missar uppgångar och inte stannar i nedgångarna. På lång sikt spelar upp- och nedgångar nästan ingen roll då man köper både när det går bra och mindre bra. Tänk på att vid nedgångar så är det rea på börsen!
Vi använder oss av traditionellt sparande (insättningar var månad), optimering av PPM-kapital som alla har som är arbetstagare (se Pensionsmyndighetens besked om storlek. PPM är den del av pensionssystemets avsättningar som vi själva får placera enligt eget gottfinnande och ger mervärde livet ut).

För den mer avancerade och mer riskbenägna personen kan man ju satsa sina pengar på enskilda aktier, där vi förordar ”Teknisk Analys” som metod för beslutstagande – kan ge mycket snabbare och högre avkastning men är också mer riskfylld.

Slutligen:

Vi arbetar i en kultur av ständiga förbättringar i ödmjukt arbete för det arbete vi står inför, liksom för våra kunder. Vi förordar långsiktighet, då erfarenheten visar att de företag som satsar så – uppvisar en högre tillväxt och uppnår de överlägset bästa resultaten, finns många bra exempel på detta. Warren Buffet – en av världens rikaste människor menar att ”det är inget problem att bli miljonär men man får inte ha bråttom” (han skänkte ofattbara 147 miljarder kr, nyligen, okt-2017 till en fond för behövande).
Rätt stil och anda tycker vi som har lite mindre men som strävar åt det hållet!!