Prenumeration

Prenumeration 2017-11-16T12:30:21+00:00

Börs-PPM-Optimeringar – Prenumeration – Pris – Innehåll

Privatpersoner och företag kan prenumerera på Börs-PPM-Optimeringars rekommendationer vad gäller placeringar, köp- och säljråd, aktier, fonder, obligationer, räntebärande värdebevis.
Bör-PPM-Optimeringar tar alltså inte något ansvar för någon form av skada, vinst eller förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår till följd av att någon använt Börs-PPM-Optimeringars analyser och råd.

Innehåll:

Rådgivning, dvs kund väljer själv att göra placeringarna efter eget gottfinnande. Börs-PPM-Optimeringar ger sina rekommendationer och delger marknaden de inköp och avyttringar som genomförs löpande. Gäller även omplaceringar – flytt av medel mellan olika alternativ.

Löpande erhåller också kund Nyhetsbrev i form av Dagens Tips via mail.

Kommentarer från analyser gjorda av marknadens aktörer – börs/företagsanalytiker, även valda delar av de analyser som Börs-PPM-Optimeringar köper in från olika personer/företag/organisationer.

Pris:

Introduktionspris!! 1,25 kr/dag och användare, gäller tom hela året 2018

  • Normalpris: 149 kr/mån för privatpersoner, inkl två inbjudna användare som erhåller samma information om placeringarna/optimeringarna som betalande prenumerant (således c:a 50 kr/mån och användare. Mindre företag betalar 175 kr/mån, exkl moms, medelstora- större företag (mer än 10 anställda) enligt överenskommelse.
  • Introduktionspris: 114 kr per månad!
    Priset 114 kr/mån gäller hela 2018.
  • Uppsägning: Två månaders skriftlig uppsägning före periodens utgång.

Således prenumerationen ett års abonnemang med två månaders uppsägning. Sägs prenumerationen inte upp inom stipulerad tid, fortlöper prenumerationen löpande ett år i taget.

Betalning: Swish: 070 545 89 05 eller mot faktura.
Betalning/fakturering sker i början av varje kvartal, dvs första betalning blir 342 kr för 3 månader – och du är igång!
Se  dokument ”Småspararens möjlighet att bli miljonär” – den enkla vägen till miljoner i avkastning!

Bonus/Tips

Om du som kund, tipsar någon bekant eller annan intresserad person eller företag och som blir betalande kund hos Börs-PPM-Optimeringar (som stannar minst ett år), erhålls en bonus på 2 st Trisslotter (en ny kund kan bara tipsas av en kund, men en kund får ju gärna tipsa hur många som helst).

Allmänna villkor: Se separat dokument.