Om Börs-PPM-Opt

Om Börs-PPM-Opt 2017-12-04T21:26:03+00:00

Information om aktierekommendation

Börs-PPM-Optimeringar publicerar köp- och säljråd av aktier och fonder, framtagna i syfte att ge dig som läsare/prenumerant, information och råd om utvecklingen hos börsbolag och vår bästa bedömning om dess aktier.

Eventuella köp eller försäljningar av aktier baserat på Börs-PPM-Optimeringars analyser och råd sker på eget ansvar.
Börs-PPM-OPtimeringar tar alltså inte något ansvar för någon form av skada, vinst eller förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår till följd av att någon använt Börs-PPM-Optimeringars analyser och råd.

Skarpa analyser direkt från Sveriges främsta börsanalytiker. Som prenumerant/medlem på Börs-PPM Optimeringar får du värdefulla insikter för investeringar/placeringar. Börs-PPM-Optimeringar köper in analyser från olika håll, bl a Börsplus och andra, från marknaden, analytikers råd och framtidsperspektiv, nämnas kan analysföretaget Stock Pipers och de större bankernas analyser. Företaget bevakar även dagligen bolagen på Stockholmsbörsen och dess övriga analytiker som har stor makt över en aktiekurs, liksom omvärldsfaktorer, de internationella börserna, politiska beslut och bedömningar i Sverige och ”world wide”.

Börs-PPM-Optimeringar har en värdepapperspolicy

  • Alla värdepappersinnehav ska anmälas till ansvarig utgivare eller av ansvarig utgivare utsedd person. Köp och försäljningar ska rapporteras senast en vecka efter genomförd affär. Rapporteringsplikt gäller även för värdepappersaffärer där medarbetaren har ett förvaltningsuppdrag eller fungerar som placeringsrådgivare för såväl familjemedlemmar som utomstående personer eller bolag.
  • Med värdepapper menas aktier, optioner, konvertibler, terminer och andra värdepappersinstrument med aktier som bas. Regelbundet fondsparande omfattas ej av anmälningsplikten.
  • Kurspåverkande information får inte utnyttjas innan den är allmänt känd.
  • Medarbetare får ej skriva kurspåverkande artiklar om bolag där de eller närstående har ägarintressen utan att rådgöra med ansvarig utgivare.
  • Arbetsledare får inte lägga ut uppdrag som kan påverka egna värdepappersinnehav utan att samråda med ansvarig utgivare.
  • Placering i värdepapper får endast ske med avsikt att innehavstiden ska överstiga en månad. Om särskilda skäl föreligger för kortare tidsperiod bör medarbetaren rådgöra med ansvarig utgivare. Tidsbegränsningen gäller inte vid försäljning av förlustaktier.
  • Medarbetare tillåts inte ha uppdrag eller rådgivande funktion i noterat bolag, eller bolag på väg att noteras utan tillstånd från ansvarig utgivare. Detsamma gäller för bolag som bedriver värdepappershandel eller placeringsrådgivande verksamhet.
  • Förvaltaren har rätt att köpa in – avyttra och omplacera samtliga tillgångar efter eget gottfinnande och behöver inte något speciellt mandat för detta.