Avkastning

Avkastning 2017-12-04T21:18:18+00:00

Avkastning Börs-PPM-Optimeringar

BörsOpt uppgång sen start jan 2016: 70%
OMXS30 uppgång sen jan 2016: 23%

Insättningar på BörsOpt sen start, eklivalent 100 000 kr
”index” = dagens börsvärde på de olika marknaderna, USA, Europa, Sverige och Asien. Senast 170 228 kr

Kommentarer från media

Börsen har nu gått upp fem år i rad vilket anses som något onormalt (jfr jan 2017)
Börserna världen över rapporterar om ”all time high” många ggr under året (2017-11-04)
Enl gårdagens TV-Rapport ingen utplaning förrän under 2019 (2017-11-05)

Skatter mm

BörsOpt är placerade via ett ISK-konto (Investeringssparkonto) som beskattas schablonmässigt varje år (fortfarande skattemässigt fördelaktigt)
Detta gör att BörsOpts börsvärde, noterat ovan, är skattefria pengar och är åtkomliga inom ett par bankdagar, räknat från försäljningsdatum

Svenska börsens värdestegring är däremot icke skattefria utan beskattas den dag försäljning sker, f.n. 30 %

PPM-Optimering har nyligen satts igång och därför redovisas inga resultat förrän efter c:a 6 mån men följer samma optimeringsprincip som Börs-Opt
förutom att mer fokus läggs på de alternativa fondernas kostnadsbild (finns c:a 800 fonder att välja mellan i dagsläget) – reslutatet förväntas
ligga i paritet med BörsOpt

Warren Buffet, en av världens rikaste männisor säger ”vem som helst kan bli rik på aktier men man får inte ha bråttom”

Betala för en – tre får tillgång till samma information via nyhetsbrev – Pris 1,25 kr/dag och användare (nov 2017)

Prenumerant (kund) betalar för det arbete som optimeringarna utgör och tillkommande PPM-Opt (nyss startat), kommer att optimeras på liknande sätt
men med mer fokus på kostnadsbilden
Prenumerant kan kostnadsfritt ange ytterligare 2 användare som erhåller samma information som ”prenumerant”, dvs hemsida och Nyhetsbrev
Dessutom erhåller prenumerant två Trisslotter vid förvärv av ny betalande kund/prenumerant som också får ett introduktionserbjudande, prismässigt.

Belåning av aktier

Hävstångseffekt uppnås med belåning av aktierna
T ex belåningsgrad 75 % innebär att man teoretiskt kan investera 4 ggr
den egna insatsen/innehavet och få en enorm uppgång av det egna kapitalet
Förutsättningar: låga räntor, hög belåningsgrad, god egen betalningsförmåga, stigande börs
Risk: Börsvärdet sjunker och bank kräver då försäljning av aktier för att täcka sina
risker vilket innebär förluster och kan leda till ruin för investeraren