Analytiker

Analytiker 2017-12-07T09:40:45+00:00

Analytiker/Förvaltare/Placerare i Börs- PPM Optimeringar
Reinar Larsson

Startade Börs-PPM-Optimeringar i dec 2014 och har en bakgrund inom ekonomi som bl a omfattar följande erfarenheter och teoretiska studier/examina

  • FMA – Financial Market Analysis, Harvard University, Boston (finansiella verktyg som används inom placeringsområdet för de som hanterar värdetillväxt). Omfattar statsskuldväxlar, obligationer av olika karaktärer och tillämpningsområden, lån (mest kortfristiga), ränte-aktiefonder, aktier, företagslån, riskbeteende/strategi, mm.

Våren 2017

  • Tidigare rådgivare åt styrelsen i Sparbanken1826 under 3 år
  • Examen i ekonomi från Lunds universitet, MBA (även Dr in Economics h. c. och inbjudningar som ”Gästprofessor”, samtliga tentamina från Lunds universitet har resulterat i högsta möjliga betyg, (dvs VG)
  • Undervisat och föreläst vid följande universitet:

Växjö – Ekonomihögskolan, Linköpings Tekniska Högskola, Universitetet i Köpenhamn, Universitetet i Reykjavik och Comillas i Madrid (teknisk högskola)
Undervisningarna/föreläsningarna har framförts på svenska, engelska och spanska.

Arbetat i företag som Ericsson (utvecklingsingenjör-projektledare-Area Manager för MellanAmerika med placering i Costa Rica)
Exportrådet som Exportchef under ett år
Meritmind (bemanning, rekrytering, management av kvalificerade ekonomer) under 3,5 år
Arbetat internationellt under många år i länder/områden som USA, Latinamerika, Europa, Mellanöstern, Kina och varit bosatt utomlands ungefär 20 år, totalt omfattandes ett 30-tal länder

Det egna kapitalet i Börs-PPM-Optimeringar är 100%