Loading...
Startsida 2017-06-26T17:14:21+00:00

Aktierekommendationer

BörsBra publicerar köp- och säljråd av aktier och fonder, framtagna i syfte att ge dig som läsare/prenumerant, information och råd om utvecklingen hos börsbolag och vår bästa bedömning om dess aktier.

Eventuella köp eller försäljningar av aktier baserat på BörBras analyser och råd sker på eget ansvar.
BörsBra tar alltså inte något ansvar för någon form av skada, vinst eller förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår till följd av att någon använt BörsBras analyser och råd.

Prenumerationer

Privatpersoner och företag kan prenumerera på BörsBras rekommendationer vad gäller placeringar, köp- och säljråd, aktier, fonder, obligationer, räntebärande värdebevis.
BörsBra tar alltså inte något ansvar för någon form av skada, vinst eller förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår till följd av att någon använt BörsBras analyser och råd.